AKTUÁLNÍ DOBA DODÁNÍ - Vážení zákazníci, doba dodání je 10 dní. Děkujeme Vám za trpělivost a přízeň. Váš Nábytek pro kočky.

Novinky

Žebřík zdarma !!!

Při objednávce nad 4.000 Kč dostanete od nás žebřík zdarma. Akce končí 10.2.2024.

Číst článek
Aktuální doba dodání

Vážení zákazníci,

doba dodání je 10 dní.

Děkujeme Vám za trpělivost a přízeň.

Váš Nábytek pro kočky.

Číst článek
VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ o novinku NÁŠLAPY NA STĚNU SISAL

VYHRAJTE v naší VELIKONOČNÍ SOUTĚŽI !!!

Stačí, když do Velikonoc uděláte objednávku nábytku pro kočky na našem e-shopu v libovolné výši! To je vše! :)

Všechny objednávky uskutečněné a zaplacené od pondělí 7.3.2022 do Velikonočního pondělí 18.4.2022 budou zařazeny do slosování o tento krásný set 4 ks Nášlapů na stěnu SISAL v hodnotě 3 000 Kč, upravených do designu dle výběru výherce. 

Držíme palce a těšíme se na losování :-)

tým e-shopu Nábytek pro kočky

 

------------------------------------------------------------

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE “Velikonoční soutěž”

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je eshop www.nabytek-pro-kocky.cz - Jitka Martínková, IČO: 06691315, sídlem Nová 20, 664 41 Popůvky (dále jen pořadatel).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 7.3.2022 do 18.4.2022 na území České republiky.

Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit soutěže pouze s výslovným souhlasem jejich zákonných zástupců. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Dále osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k zaměstnanci nájemní jednotky, ke které se daná soutěž vztahuje a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže libovolněkrát za celou dobun konání soutěže. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Do soutěže budou zařazeni všichni soutěžící, kteří v průběhu doby konání soutěže uskuteční objednávku na eshopu www.nabytek-pro-kocky.cz v libovolné částce. Tato objednávka musí být v průběhu doby konání soutěže nejen uskutečněna, ale také zaplacena. Všechny objednávky, které budou uskutečněné a zaplacené v době konání soutěže budou zařazeny do slosování. Během tohoto slosování bude vybrát náhodně jeden výherce, který získá výhru. Slosování proběhne do 7 pracovních dní ode dne ukončení doby konání soutěže. 

5. VÝHERCI

Výhercem se stává soutěžící, který uskutečnil objednávku, jejíž číslo bude vylosováno po ukončení doby konání soutěže.

6. VÝHRY

Výhrou jsou 4 ks Nášlapů na stěnu SISAL, které má ve své nabídce eshop www.nabytek-pro-kocky.cz v hodnotě 3 000 Kč plus úprava do vybraného designu.

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherci bude po ukončení soutěže zaslána výhra na adresu, kterou uvedl jako doručovací adresu u objednávky, jejíž číslo bylo vylosováno jako výherní.

8. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výhru, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch pořadatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Soutěžící souhlasí se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. 

Organizátor/pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Organizátor/pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrou v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně zveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem a nebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

V Popůvkách dne 7.3.2022

Číst článek
3 položek celkem