AKTUÁLNÍ DOBA DODÁNÍ - Vážení zákazníci, doba dodání je 10 dní. Děkujeme Vám za trpělivost a přízeň. Váš Nábytek pro kočky.

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ o novinku NÁŠLAPY NA STĚNU SISAL

VYHRAJTE v naší VELIKONOČNÍ SOUTĚŽI !!!

Stačí, když do Velikonoc uděláte objednávku nábytku pro kočky na našem e-shopu v libovolné výši! To je vše! :)

Všechny objednávky uskutečněné a zaplacené od pondělí 7.3.2022 do Velikonočního pondělí 18.4.2022 budou zařazeny do slosování o tento krásný set 4 ks Nášlapů na stěnu SISAL v hodnotě 3 000 Kč, upravených do designu dle výběru výherce. 

Držíme palce a těšíme se na losování :-)

tým e-shopu Nábytek pro kočky

 

------------------------------------------------------------

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE “Velikonoční soutěž”

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je eshop www.nabytek-pro-kocky.cz - Jitka Martínková, IČO: 06691315, sídlem Nová 20, 664 41 Popůvky (dále jen pořadatel).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 7.3.2022 do 18.4.2022 na území České republiky.

Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit soutěže pouze s výslovným souhlasem jejich zákonných zástupců. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Dále osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k zaměstnanci nájemní jednotky, ke které se daná soutěž vztahuje a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže libovolněkrát za celou dobun konání soutěže. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Do soutěže budou zařazeni všichni soutěžící, kteří v průběhu doby konání soutěže uskuteční objednávku na eshopu www.nabytek-pro-kocky.cz v libovolné částce. Tato objednávka musí být v průběhu doby konání soutěže nejen uskutečněna, ale také zaplacena. Všechny objednávky, které budou uskutečněné a zaplacené v době konání soutěže budou zařazeny do slosování. Během tohoto slosování bude vybrát náhodně jeden výherce, který získá výhru. Slosování proběhne do 7 pracovních dní ode dne ukončení doby konání soutěže. 

5. VÝHERCI

Výhercem se stává soutěžící, který uskutečnil objednávku, jejíž číslo bude vylosováno po ukončení doby konání soutěže.

6. VÝHRY

Výhrou jsou 4 ks Nášlapů na stěnu SISAL, které má ve své nabídce eshop www.nabytek-pro-kocky.cz v hodnotě 3 000 Kč plus úprava do vybraného designu.

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherci bude po ukončení soutěže zaslána výhra na adresu, kterou uvedl jako doručovací adresu u objednávky, jejíž číslo bylo vylosováno jako výherní.

8. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výhru, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch pořadatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Soutěžící souhlasí se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. 

Organizátor/pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Organizátor/pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrou v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně zveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem a nebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

V Popůvkách dne 7.3.2022